BMW Berkshire

ABOUT

Original copy as well as localisation of HQ-created materials for BMW


POCZUJ PĘD POWIETRZA SAMYM SPOJRZENIEM.
FEEL THE GUST JUST BY LOOKING.

KTO POWIEDZIAŁ, ŻE WIZYTÓWKA POWINNA BYĆ W PORTFELU?
WHO SAID THE BUSINESS CARD NEEDS TO BE IN THE WALLET?

PORUSZANY NATCHNIENIEM.
MOVED BY INSPIRATION.

RADOŚĆ NAPĘDZA PASJA. NIE BENZYNA.
JOY IS DRIVEN BY PASSION. NOT THE FUEL.

RADOŚĆ JEST SUMĄ DROBNYCH PRZYJEMNOŚCI.
JOY IS THE COMBINATION OF LITTLE PLEASURES.

RADOŚĆ TO DYNAMIKA OD PIERWSZEGO WEJRZENIA.
JOY IS DYNAMICS AT FIRST SIGHT.

Date created: January 2011 2011-01-01T00:00:00+0000
Date published: 8 November 2015 2015-11-08T10:48:26+0000

MADEIT CREDITS

  • * _ Pstruchasenior conceptual creative (writer\transcreator)
Project featured: on 19th May 2017

BMW

*
*
*
*

Comments

SHARE